Stichting Change Makers Wageningen                                                

IBAN: NL39RABO0332795489 | KVK: 71876138 | RSIN: 858884070

Doelstelling: Het inspireren en begeleiden van jongeren in vrijwilligerswerk om hulp en netwerk te bieden aan mensen die weinig of geen (steunend) netwerk en middelen hebben.

Contactgegevens
E-mail: info@changemakerswageningen.nl
Telefoon: +31-6-36029314
Postadres: Kolkakkerweg 72, 6706 GP, Wageningen

Bestuur
Levinus Boxhoorn, voorzitter
Gerdine Kaptijn, secretaris
Huig Markus, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. De medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Sociaal Werk.

Vrijwilligersbeleid en Gedragscode
Vrijwilligersbeleid Netwerk Change Makers Wageningen
Gedragscode Netwerk Change Makers Wageningen

Privacyverklaring
Privacyverklaring Netwerk Change Makers Wageningen

Beleidsplan
Beleidsplan Netwerk Change Makers Wageningen 2022-2023

Jaarverslagen
Jaarverslag Netwerk Change Makers Wageningen 2020
Jaarverslag Netwerk Change Makers Wageningen 2018-2019

Jaarrekeningen
Jaarrekening Netwerk Change Makers Wageningen 2018-2021

Fondsen & Donateurs

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Voortgekomen uit de ruim tweehonderd jaar oude ‘Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen’, zet het zich in om alle burgers bij de samenleving te betrekken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’. VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar € 26 miljoen donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving en niemand zich buitengesloten voelt. Daarom steunen wij iedereen die iets voor een ander wil doen. Dat doen we met geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn ons beschermpaar. We steunen jaarlijks zo’n 10.000 sociale projecten in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk; van buurthuizen voor jong en oud, schuldhulp, maatjes- en mentorprojecten en taalprogramma’s voor nieuwkomers in Nederland. Het gaat vaak om projecten die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de samenleving.

We willen graag met elkaar een levendige, gezonde stad, waar iedere Wageninger naar eigen mogelijkheden mee kan doen.

We stimuleren inwoners om zich in te zetten voor elkaar en voor de stad. Want het is mooi om van betekenis te zijn voor elkaar.

We bieden ondersteuning daar waar mogelijk en helpen waar nodig om deel te kunnen nemen aan de samenleving.