Help mee de samenleving in Wageningen vorm te geven!

Met uw bijdrage draagt u bij aan het hulp en netwerk bieden aan mensen in Wageningen die dit niet of nauwelijks hebben. Mensen met een beperkt eigen netwerk en onvoldoende financiële middelen worden geholpen door jongeren uit Wageningen. Ons uitgangspunt is daarbij dat Netwerk Change Makers mogelijk gemaakt wordt door Wageningen. U kunt daar aan bijdragen door onze stichting financieel te steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken op:
IBAN NL39RABO0332795489
Ten name van Stichting Change Makers Wageningen
Onder vermelding van Steun Netwerk Change Makers

ANBI
Stichting Change Makers Wageningen beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellling). Giften aan Stichting Change Makers Wageningen zijn daarom fiscaal aftrekbaar. RSIN:858884070

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding. De projectcoördinatoren van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding.

Onze samenwerkingpartners

Inmiddels zijn we al een aantal mooie samenwerkingen aan gegaan. Onderstaand de organisaties die ons financieel of op andere manieren steunen. Wilt u ook een bijdrage leveren? Neemt u dan contact op. We staan open voor uw ideeën.