Over Change Makers Wageningen

Change Makers Wageningen wil een bevlogen en betrokken jongeren vrijwilligersnetwerk zijn, waarin jij je gezien en welkom voelt. Samen met jou zoeken wij naar passend vrijwilligerswerk waarin jij jouw talenten kunt inzetten om van betekenis te zijn voor mensen die weinig of geen netwerk en middelen hebben.

Stichting Change Makers Wageningen is in 2018 opgericht om tegemoet te komen aan mensen in een kwetsbare situatie in Wageningen. De maatschappij verandert, het individualisme neemt toe. Mensen kunnen ongemerkt vereenzamen. Nu meer dan ooit willen wij jou als jongere inspireren om je in te zetten voor een ander. Zo verlicht jij eenzaamheid bij die ander en ga jij met een voldaan gevoel naar huis. Wij geloven dat jouw inzet van waarde is voor de verbinding in de samenleving tussen mensen uit verschillende leefwerelden.

Kernwaarden Change Makers Wageningen

Persoonlijk

Onze coördinatoren spreken met jou als jongere af voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Dit vinden wij erg belangrijk om samen met jou te ontdekken hoe jij jouw talenten kan inzetten in vrijwilligerswerk. Verder vinden wij het belangrijk dat jij een succeservaring opdoet, zodat jij ontdekt hoe jij op een eenvoudige manier van betekenis kunt zijn voor anderen in jouw omgeving.

Flexibel

Flexibiliteit staat hoog op onze prioriteitenlijst. Wij begrijpen dat vrijwilligerswerk ingepast moet worden in jouw drukke schema. Wij spreken met jou af of jij jouw beschikbaarheid zelf doorgeeft of dat wij jou berichten bij het binnenkomen van een hulpvraag. Wil je iemand meenemen? Graag! Geef dit even aan ons door in verband met de administratie. Als jij je voor langere tijd wil inzetten, gaan wij samen met jou op zoek naar een passende activiteit.

Authentiek

Wij willen samen met jou een cultuur creëren waarin jij en andere jongeren jezelf mogen zijn en waar jullie tegelijkertijd uitgedaagd worden om jullie persoonlijke talenten in te zetten voor anderen.

Inspirerend

Wij willen jou inspireren om jezelf te zijn en jouw talenten in te zetten voor anderen in jouw omgeving. Daarom organiseren wij inspiratiemomenten om samen te reflecteren op thema’s als zingeving, authentiek zijn en diversiteit.

Value based

In ons jongeren vrijwilligersnetwerk volgen wij het principe van value based youth work. Dit principe is gebaseerd op value based leadership, een vorm van leiderschap waarbij de waarden van jezelf en de waarden van de ander centraal staan om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren om deze in praktijk te brengen.

Samenwerking

Wij werken zoveel mogelijk samen met andere (vrijwilligers)organisaties om met elkaar de maatschappij te versterken. Zo investeren wij met jullie in een samenleving waarin mensen actief naar elkaar omzien en zich vrijwillig inzetten voor elkaar.

Visie en Missie

Visie

Change Makers Wageningen wil een bevlogen en betrokken organisatie zijn waarin jongeren zich gezien en welkom voelen. Samen met deze jongeren zoeken wij naar passend vrijwilligerswerk waarin zij kunnen leren en  geïnspireerd raken. Avontuurlijk als ze zijn,  gaan ze ontmoetingen aan met mensen uit andere leefwerelden en ontwikkelen zich. Na afloop gaan ze met een voldaan gevoel, enige trots en nog vol van energie naar huis. Ze beseffen zich dat zij van grote betekenis zijn geweest voor deze mensen die weinig netwerk en/ of middelen hebben. Zo investeren zij samen met ons in een samenleving waarin mensen actief naar elkaar omzien.

Missie

Change Makers Wageningen inspireert en begeleidt jongeren in vrijwilligerswerk om hulp en netwerk te bieden aan mensen die weinig of geen (steunend) netwerk en middelen hebben. Dit doen wij door jongeren individueel te begeleiden bij hulpacties, door inspiratie events en door training op basis van value based youth work en de presentie theorie. Wij willen bereiken dat inwoners naar elkaar omzien en zich vrijwillig inzetten voor elkaar.