Netwerk Changemakers Wageningen is een lokaal jongerennetwerk dat hulp en netwerk biedt aan kwetsbare en eenzame inwoners van Wageningen.

Wij geloven dat de inzet van jongeren van waarde en betekenis zijn voor het samenleven en de verbinding tussen mensen in onze stad.

Wij vormen een netwerk voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar waarin zij elkaar ontmoeten en inspireren om zich op hun eigen, unieke manier in te zetten voor de stad met de talenten die zij hebben.

Wij willen zoveel mogelijk verschillende groepen met elkaar in verbinding brengen zodat de verbinding in de stad toeneemt. Daarom is iedereen welkom bij Netwerk Change Makers Wageningen.

Wat wij doen

Netwerk Change Makers Wageningen voert projecten en activiteiten uit die bijdragen aan het doel: Hulp en netwerk bieden aan mensen die geen of weinig netwerk hebben.

Wij vormen een netwerk waar iedereen welkom is om hulp te geven of te ontvangen, ongeacht culturele achtergrond, geloofsovertuiging en opleidingsniveau.

Wij organiseren verschillende hulpactiviteiten: van praktische eenmalige klussen tot maatjesprojecten. Denk aan een taalmaatje voor een vluchteling, een sportmaatje voor een verstandelijk beperkte, een uitje met een oudere naar een koffietentje, verhuishulp voor een alleenstaande moeder, of het uitlaten van een hond voor iemand die dat (tijdelijk) niet zelf kan.

Daarnaast organiseren wij inspiratiebijeenkomsten voor jongeren om hen te inspireren en motiveren tot het doen van vrijwilligerswerk. Hierbij vinden ontmoetingen tussen jongeren plaats wat zorgt voor versterking en uitbreiding van het netwerk.

In onze activiteiten werken wij zoveel mogelijk samen met andere maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties in Wageningen om met elkaar de Wageningse samenleving te versterken.

Aimée Terwisscha

coördinator

“Ik ga regelmatig op bezoek bij (eenzame) oudere mensen voor een kopje koffie. Ik word er

Nanneke Keuter

Nanneke Keuter

coördinator

“Omzien naar elkaar, het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Een klein gebaar heeft vaak al een grote

Gerdine Kaptijn

Secretaris

“Ik doe zelf al jaren tweewekelijks de schoonmaak bij een oudere dame. Wat begon als een

Levinus Boxhoorn

Voorzitter

“Leven vanuit je hart, leven in verbinding, daar sta ik voor. Change Makers Wageningen maakt dit

Huig Markus

penningmeester