Wie wij zijn

Nanneke Keuter
Nanneke Keuter
coördinator

Aimée Terwisscha coördinator

“Omzien naar elkaar, het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Een klein gebaar heeft vaak al een grote impact! Zowel voor degene die het ontvangt als voor jezelf. Vanuit mijn eigen ervaring inspireer ik graag andere jongeren om zich ook in te zetten voor een stadsgenoot om zo de wereld een stukje mooier te maken.

“Ik ga regelmatig op bezoek bij (eenzame) oudere mensen voor een kopje koffie. Ik word er blij van, ik voel me van betekenis en ik krijg een inkijkje in hoe het leven kan zijn in een andere levensfase. Het maakt me wijzer en het verbreedt mijn blik. Ik gun andere leeftijdsgenoten deze goede ervaring ook!

Netwerk Change Makers Wageningen in een lokaal jongerennetwerk dat hulp en netwerk biedt aan kwetsbare en eenzame inwoners van Wageningen. Wij geloven dat de inzet van jongeren van waarde en betekenis zijn voor het samenleven en de verbinding tussen mensen in onze stad.

Wij vormen een netwerk voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar waarin zij elkaar ontmoeten en inspireren om zich op hun eigen, unieke manier in te zetten voor de stad met de talenten die zij hebben.

Wij willen zoveel mogelijk verschillende groepen met elkaar in verbinding brengen zodat de verbinding in de stad toeneemt. Daarom is iedereen welkom bij Netwerk Change Makers Wageningen.

Wat wij doen


Gerdine Kaptijn – Secretaris

“Ik doe zelf al jaren tweewekelijks de schoonmaak bij een oudere dame. Wat begon als een bijbaantje tijdens mijn studententijd, is uitgegroeid tot een bijzondere band. Naast dat mevrouw blij is dat alles weer schoon is, drinken we ook altijd gezellig samen koffie en praten we bij. Daarom ben ik bestuurslid bij Change Makers Wageningen: om jongeren en ouderen in Wageningen met elkaar te verbinden en meerwaarde te geven aan het leven van ouderen én jongeren.”


Levinus Boxhoorn – Voorzitter

“Leven vanuit je hart, leven in verbinding, daar sta ik voor. Change Makers Wageningen maakt dit mogelijk door hulpvragen te delen en generaties te verbinden. Als bestuurslid van Change Makers Wageningen ben ik hier graag bij betrokken.”


David Zwaans – Penningmeester

“Samenleven doe je niet alleen. Verschillende generaties verbinden, mensen ontmoeten buiten je eigen ‘bubbel’, jezelf beter leren kennen via de ander; het kan bij Change Makers Wageningen! Via het bestuur van Change Makers Wageningen draag ik graag aan bij.”

Netwerk Change Makers Wageningen voert projecten en activiteiten uit die bijdragen aan het doel: Hulp en netwerk bieden aan mensen die geen of weinig netwerk hebben. Wij vormen een netwerk waar iedereen welkom is om hulp te geven of te ontvangen, ongeacht culturele achtergrond, geloofsovertuiging en opleidingsniveau. Wij organiseren verschillende hulpactiviteiten: van praktische eenmalige klussen tot maatjesprojecten. Denk aan een taalmaatje voor een vluchteling, een sportmaatje voor een verstandelijk beperkte, een uitje met een oudere naar een koffietentje, verhuishulp voor een alleenstaande moeder, of het uitlaten van een hond voor iemand die dat (tijdelijk) niet zelf kan.

Daarnaast organiseren wij inspiratiebijeenkomsten voor jongeren om hen te inspireren en motiveren tot het doen van vrijwilligerswerk. Hierbij vinden ontmoetingen tussen jongeren plaats wat zorgt voor versterking en uitbreiding van het netwerk.

In onze activiteiten werken wij zoveel mogelijk samen met de andere maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties in Wageningen om met elkaar de Wageningse samenleving te versterken.

Documenten